Комп’ютерне моделювання корозійного ураження кільцевих пластин при поперечному навантаженні

  • A. P. Dzjuba Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
  • E. G. Vasilenko Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
  • A. A. Dzjuba Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
Ключові слова: алгоритм, корозійна деградація, довільна форма поперечного перерізу.

Анотація

Розроблено алгоритм чисельної реалізації математичних моделей корозійного зношування та подано результати комп’ютерного моделювання корозійної деградації поверхні кільцевих пластин в умовах одночасної дії поперечного навантаження і агресивного середовища.

Біографія автора

A. P. Dzjuba, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
д-р техн. наук

Посилання

Дзюба А. П. Алгоритм зміни конфігурації поперечного перерізу стрижневого елемента при складному згині в умовах корозійного зношування / А. П. Дзюба, О. О. Кузьміна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту: сер. Механіка. − Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2000. – С. 20–29.

Дзюба А. П. Комп’ютерне моделювання корозійної деградації поверхні нерівномірно навантажених елементів конструкції / А. П. Дзюба, А. П. Колодяжний, О. А. Дзюба // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 56−63.

Дзюба А. П. Про один підхід до розв’язання задач оптимізації елементів конструкцій з урахуванням спільної дії силових навантажень та агресивного середовища / А. П. Дзюба, О. Г. Василенко, О. А. Дзюба // Методи розв’язування прикладних задач механіки твердого тіла: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. − 2007. – Вип. 8. – Т. 2.– С. 55−67.

Дзюба А. П. Алгоритм оптимального проектування за кінцевим рівнем корозійного ураження конструкцій / А. П. Дзюба, О. Г. Василенко // Вісник ДНУ: сер. Механіка. – Вип. 15, т. 1, №5. Дніпропетровськ. – 2011. – С. 78−90.

Долинский В. М. Изгиб тонких пластин, подверженных коррозионному износу / В. М. Долинский // Динамика и прочность машин. – Харьков. − 1975. – Вып. 21.– С. 43−49.

Гутман Э. М. Механохимия металлов и защита от коррозии, изд-во 2 / Э. М. Гутман. – М. − 1981. – 270 с.

Джонсон Г. Влияние среды на разрушение высокопрочных материалов / Г. Джонсон // Разрушение. – М., 1976. – Т. 3. – С. 729−775.

Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н. П. Жук. – М. − 1976. − 472 с.

Зеленцов Д. Г. Обзор исследований по применению методов нелинейного математического программирования к оптимальному проектированию конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / Д. Г. Зеленцов, Г. В. Филатов // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. − 2002. – №4. – С. 108−115.

Карпенко Г. В. Влияние среды на прочность и долговечность металлов / Г. В. Карпенко. – К.. − 1976. – 128 с.

Овчинников И. Г. Расчет и оптимальное проектирование конструкций, подверженных коррозионному износу / И. Г. Овчинников, Ю. М. Почтман. – Днеп-ропетровск. − 1994. – 112 с.

Овчинников И. Г. Тонкостенные конструкции в условиях коррозионного износа. Расчет и оптимизация / И. Г. Овчинников, Ю. М. Почтман. – Днепропетровск. − 1995. – 192 с.

Петров В. В. Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / В. В. Петров, И. Г. Овчинников, Ю. М. Шихов. – Саратов. − 1987. – 288 с.

Як цитувати
DzjubaA. P., VasilenkoE. G., & DzjubaA. A. (1). Комп’ютерне моделювання корозійного ураження кільцевих пластин при поперечному навантаженні. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 162-169. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/94