Інтегральне рівняння Вольтерра другого роду в задачах динаміки полярно-ортотропних дисків змінної товщини

V. V. Korolevich

Анотація


За допомогою лінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду розв’язується у загальному виді задача вісесиметричних коливань полярно-ортотропних дисків змінної товщини. Методом послідовних наближень отримано розв’язок інтегрального рівняння. Наводяться розрахункові формули для згинальних моментів, поперечних зусиль та функції прогину, а також формули розрахунку динамічних напружень в диску.


Ключові слова


полярно-ортотропний диск; композитний матеріал; вісесиметричні коливання; згинальні моменти; поперечні зусилля; функція прогину.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы: справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. – К. : Наук. думка, 1986. – 543 с.

Коваленко А. Д. Круглые пластины переменной толщины / А. Д. Коваленко. – М. : 1959. – 294 с.

Краснов М. Л. Интегральные уравнения: задачи и примеры с подробными решениями / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко. – М., 2007. – 298 с.

Лизарев А. Д. Свободные колебания кольцевых пластин с цилиндрической анизотропией / А. Д. Лизарев, В. И. Кленов, Н. Б. Ростанина // Прикладная механика. – 1977. – Т. XIII, №7. – С. 76–82.

Маслов Н .М. Колебания упругих цилиндрически-ортотропных пластин переменной толщины / Н. М. Маслов // Некоторые задачи теории упругости о концентрации напряжений и деформации упругих тел / Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1965. – Вып. 2. – С. 101–119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.