Розрахунок шаруватих анізотропних оболонок у тривимірній постановці на основі методу відлікових поверхонь

  • G. M. Kulikov Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
  • S. V. Plotnikova Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
Ключові слова: шарувата анізотропна оболонка, лінійна теорія пружності, метод відлікових поверхонь.

Анотація

Розглянуто ефективний метод розв’язання тривимірних задач теорії пружності для товстих та тонких шаруватих анізотропних оболонок. Метод базується на концепції відлікових поверхонь всередині тіла оболонки. Згідно цієї концепції всередині кожного -го шару вводяться  довільним чином розташованих відлікових поверхонь паралельних серединної поверхні та як шукані функції вибираються вектори переміщень цих поверхонь.

Біографії авторів

G. M. Kulikov, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
д-р фіз.-мат. наук
S. V. Plotnikova, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
канд. техн. наук

Посилання

Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов. – М. : Наука, 1973. – 632 с.

Григолюк Э. И. Развитие общего направления в теории многослойных оболочек / Э. И. Григолюк, Г. М. Куликов // Механика композитных материалов. – 1988. – № 2. – С. 287–298.

Куликов Г. М. Метод решения трехмерных задач теории упругости для слоистых композитных пластин / Г. М. Куликов, С. В. Плотникова // Механика композитных материалов. – 2012. – Т. 48, № 1. – С. 23–36.

Куликов Г. М. Решение задачи статики для упругой оболочки в пространственной постановке / Г. М. Куликов, С. В. Плотникова // Доклады РАН. – 2011. – Т. 439, № 5. – С. 613–616.

Carrera E. Theories and finite elements for multilayered, anisotropic, composite plates and shells / E. Carrera // Arch. Comp. Meth. Eng. – 2002. – Vol. 9. – P. 1–60.

Kulikov G. M. Simple and effective elements based upon Timoshenko-Mindlin shell theory / G. M. Kulikov, S. V. Plotnikova // Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. – 2002. – Vol. 191. – P. 1173–1187.

Varadan T. K. Bending of laminated orthotropic cylindrical shells - an elasticity approach / T. K. Varadan, K. Bhaskar // Composite Structures. – 1991. – Vol. 17. – P. 141–156.

Як цитувати
KulikovG. M., & PlotnikovaS. V. (1). Розрахунок шаруватих анізотропних оболонок у тривимірній постановці на основі методу відлікових поверхонь. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 200-207. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/99