(1)
Meish, V. F.; Melnik, V. M. Вісесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження. ПОММК 1, 132-139.