(1)
Avramov, K. V.; Uspensky, B. V. Чисельний аналіз нелінійних нормальних форм змушених крутильних коливань механічних систем з кусково-лінійними пружними характеристиками. ПОММК 1, 5-19.