(1)
Gristchak, D. D. КОЛИВАННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТА З ПРИЄДНАНИМ ДИНАМІЧНИМ АБСОРБЕРОМ ТА ПЕРІОДИЧНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ДЕМПФУВАННЯ ПОБЛИЗУ ЗБУРЕНОЇ ПОВЕРХНІ. ПОММК 1, 286-294.