(1)
Мартиняк, Р. М.; Середницька, Х. І. АНАЛІТИЧНО-ЧИСЛОВА ІТЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ БІМАТЕРІАЛУ З МІЖФАЗНОЮ ТРІЩИНОЮ. ПОММК 2017, 111-121.