(1)
Meish, V. F.; Kepenach, N. P. До розрахунку вимушених коливань поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях. ПОММК 1, 155-168.