(1)
колегія, Р. Маневич Леонід Ісаакович: Пам’ятi вченого. ПОММК 2020, 146-148.