(1)
Гарт, Е. Л.; Семенча, О. О. ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРУЖНОЇ ТРАПЕЦІЄВИДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ І СТРІЧКОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ. ПОММК 2021, 43-54.