(1)
Марченко, О. А.; Гарт, Е. Л.; Гудрамович, В. С. КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ЕЛІПТИЧНОГО ОТВОРУ У СФЕРИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ ЗА НАЯВНОСТІ КІЛЬЦЕВОГО ВКЛЮЧЕННЯ. ПОММК 2021, 98-113.