[1]
О. В. Козунова і С. В. Босаков, «СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ШАРНІРНО-З’ЄДНАНИХ БАЛОК НА ПРУЖНОМУ ШАРІ», ПОММК, вип. 33, с. 17-31, Груд 2021.