[1]
Е. Л. Гарт і О. О. Семенча, «ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРУЖНОЇ ТРАПЕЦІЄВИДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ І СТРІЧКОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ», ПОММК, вип. 33, с. 43-54, Груд 2021.