[1]
О. А. Марченко, Е. Л. Гарт, і В. С. Гудрамович, «КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ЕЛІПТИЧНОГО ОТВОРУ У СФЕРИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ ЗА НАЯВНОСТІ КІЛЬЦЕВОГО ВКЛЮЧЕННЯ», ПОММК, вип. 33, с. 98-113, Груд 2021.