Дзюба Анатолій Петрович

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.

Професор кафедри теоретичної та комп'ютерної  механіки  механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Головний науковий співробітник – науковий керівник науково-дослідної лабораторії математичних методів механіки деформівного твердого тіла Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

А. П. Дзюба – відомий вчений у галузі механіки деформівного твердого тіла, математичного, комп’ютерного і експериментального моделювання та оптимального проектування неоднорідних елементів конструкцій сучасного машинобудування. Він є одним із керівників Дніпропетровської наукової школи механіки деформівного твердого тіла.

Має більше 300 наукових праць, з яких понад 120 статей, 9 монографій і навчальних посібників та понад 20 патентів і свідоцтв на виноходи. Виступав з доповідями більше, ніж на 100 міжнародних конференціях.

Зробив особистий вагомий внесок у виконання низки науково-дослідних тем за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки України та галузевих науково-дослідних програм, пов’язаних, зокрема, з забезпеченням міцнісної надійності та вибором оптимальних параметрів елементів конструкцій ракетно-космічної техніки, що знайшли упровадження в розрахунковій практиці провідних підприємств галузі.

Ним побудовані нові математичні моделі, методи та числові алгоритми розв’язування задач оптимального керування з довільними обмеженнями на елементи фазового простору, що знайшли застосування в задачах зниження матеріалоємності силових елементів конструкцій нової техніки, розроблена оригінальна методика і проведено широкий спектр експериментальних досліджень властивостей конструкцій з оптимальними параметрами. Одержано ряд важливих результатів в галузі біомеханіки, комп’ютерного моделювання корозійної деградації та довговічності нерівномірно навантажених конструкцій в умовах агресивного середовища, експериментальних досліджень впливу пошкоджень (у тому числі і випадкового характеру) на несучу здатність тонкостінних циліндричних оболонок та ін.

Багато з досліджень А. П. Дзюби мають яскраво виражений прикладний характер. Ним, зокрема, розроблено та проведено розрахунки міцності і надійності силової конструкції великогабаритної обертовної Дніпропетровської міської новорічної ялинки, що є однією з найвищих в Україні, та скульптурної композиції «Планета Альфреда Нобеля», що вже стала однією із прикрас набережної м. Дніпропетровська та інші.

А. П. Дзюба – член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки та Правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів.

Вчений секретар секції «Актуальні проблеми теоретичної і прикладної механіки» Придніпровського наукового центру Національної академії наук України.

Головний редактор наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка» та член редколегій низки інших наукових видань.

Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара та член докторської спеціалізованої вченої ради Запорізького національного технічного університету для захисту докторських дисертацій в галузі механіки.

Член наукової експертної ради Міністерства освіти і науки України за напрямком «Механіка».

Нагороджений Орденом «За підтримку науки» Міжнародного фонду «Планета Альфреда Нобеля», Знаком «Відмінник освіти України», Почесною медаллю «За заслуги перед містом Дніпропетровськ», Золотою медаллю «За досягнення» Української академії соціального прогресу та творчості, Почесною медаллю «Академік Володимир Моссаковський» та медаллю «За вірну службу ДНУ», Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та подяками Національного олімпійського комітету України і Придніпровського наукового центру Національної академії наук України.

За досягнення в галузі розробки методів розрахунку міцності в сучасному машинобудуванні кафедру обчислювальної механіки і міцності конструкцій під керівництвом професора А. П. Дзюби нагороджено «DIPLOMA ІN PROGRESS» Міжнародної Академії наук і Вищої освіти (IASHE, London, Great Britain, 2013 р.).

e-mail: dzb@ua.fm