Гарт Етері Лаврентіївна

Доктор фізико-математичних наук, професор.

Професор кафедри теоретичної та компютерної механіки  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Відомий вчений-механік. Отримала вагомі результати в галузі обчислювальної математики і механіки деформівного твердого тіла, математичного і комп’ютерного моделювання пластинчато-оболонкових елементів конструкцій, зокрема, побудови ефективних скінчено-елементних алгоритмів розрахунку, що знайшли застосування при виконанні низки науково-дослідних робіт ДНУ імені Олеся Гончара і Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України.

Автор понад 200 наукових праць в галузі механіки деформівного твердого тіла та прикладної математики, з яких понад 80 статей у фахових виданнях, 10 – в провідних іноземних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та ін. (Journal of Engineering Mathematics, Modeling and Numerical Simulation of Material Science, Strength of Materials, Journal of Mathematical Sciences). Має навчальний посібник з грифом МОН України та 8 методичних розробок.

Проходила стажування у Берлінському технічному університеті та Інституті прикладного аналізу і стохастики ім. Вейєрштрасса (WIAS) (Німеччина). Має сертифікати виступу з доповідями на наукових семінарах Prof. Dr.  R. Seiler і Prof. Dr. A. Langenbach.

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології скінченно-елементного аналізу механічних систем», «Варіаційне числення», «Інтегральні рівняння в механіці», «Обчислювальна механіка неоднорідних середовищ», «Обчислювальні технології методів скінченних і граничних елементів», «Програмування та алгоритмічні мови».

Член Вченої ради механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та вчений секретар Науково-методичної ради ММФ.

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.188.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 08.051.002 для разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Заступник відповідального редактора збірника наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій», що внесено до Переліку  наукових фахових видань України.

Нагороджена срібною медаллю «За досягнення» Української академії соціального прогресу та творчості і Почесними Грамотами.

У 2014 р наукова та професійна діяльність Е. Л. Гарт отримала міжнародне визнання: всесвітньо відомим Американським виданням «Marquis Who's Who» біографічну запис внесено до енциклопедії Who's Who in the World  (32-й випуск, 2015 р).

e-mail: hart@ua.fm

https://orcid.org/0000-0002-6075-2269