№ 17 (2011)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Нові технології і устаткування для космічної україни (проблеми сучасного машинобудування) PDF (Russian)
Yu. A. Dragomireckiy, Scientifically-Production Group of «Dneprotekhservis» 3-22
Алгоритм чисельного розв’язування просторової контактної задачі про взаємодію пружних тіл, які мають шорсткі поверхні PDF (Russian)
A. I. Alexandrov, E. V. Grabko 23-44
Розрахункове і експериментальне дослідження резинокордних оболонок високоеластичних муфт PDF (Russian)
V. М. Аkhundov, V. P. Lunev 35-42
Дослідження контакту ортотропної пластини і пружного стержня PDF (Russian)
О. V. Belova 43-50
Метод граничних елементів для двовимірних задач термопружності ізотропних тіл із тріщинами та тонкими включеннями PDF
V. V. Bozhydarnyk, Ia. M. Pasternak, H. T. Sulym 51-59
Управління спектром короткосповільненого вибуху шляхом зміни мас зарядів в групі PDF (Russian)
V. V. Boyko, D. A. Remez, V. V. Boyko 60-67
Попередньо напружений шар на жорсткій основі при дії рухомого навантаження PDF (Russian)
Yu. P. Glukhov 68-73
Динамічні показники і стійкість руху чотиривісних вагонів з вільною і жорсткою насадкою коліс PDF (Russian)
V. V. Govorucha 74-86
Осесиметричні хвилі у шаруватих порожнистих циліндрах з п’єзокерамічними радіально поляризованими шарами PDF (Russian)
A. Ya. Grigorenko, I. A. Loza 87-96
Про вибір точок спостереження при ідентифікації PDF (Russian)
N. A. Guk 97-104
Динамічна стійкість лопатей роторів вітроенергетичних установок PDF
V. I. Gulyayev, L. V. Glovach 105-111
Про випадкову характеристику навантажень, якi дiють на споруду PDF (Russian)
D. A. Dzhamalov 112-118
Оцінка точності асимптотичного методу осереднення при розрахунку фізичних полів у функціонально-градієнтних матеріалах PDF (Russian)
А. A. Diskovsky, I. V. Pasechnik, I. L. Shinkovskaya 119-129
Плоска деформація багатошарової основи з пружно-закріпленою межею PDF (Russian)
A. V. Dolgih, A. K. Privarnikov 130-136
методу моногармонічного наближення до розв'язування задач про коливання гнучких тонкостінних елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами PDF
J. O. Zhuk 137-144
Температурні напруги в пружній плиті в умовах плоскої деформації PDF (Russian)
V. I. Zayac, O. S. Novikova 145-152
Тривимірна стійкість гірського масиву в околі прямокутної гірської виробки, послабленої геологічною тріщиною PDF (Russian)
V. S. Zelensky, V. M. Bystrov 153-158
Стійкість підкріплених кільцевими ребрами циліндричних оболонок з заповнювачем при статичному навантаженні PDF (Russian)
R. A. Iskenderov 159-165
Стійкість циліндричної оболонки з круговими вирізами в умовах чистого згину в залежності від орієнтації площини навантаження PDF (Russian)
A. P. Kolodiazhnyi 166-174
Моделювання зміни напружено-деформованого стану приконтурного масиву при відході забою гірничої виробки PDF (Russian)
A. P. Krukovskyi 175-181
Підвищення ефективності вібраційної стабілізації залишкового напруження у зварних металевих конструкціях PDF (Russian)
O. P. Kuznetsov, V. A. Lenda 182-187
Вплив геометричної нелінійності на коливання підкріплених ребрами еліпсоїдальних оболонок при нестаціонарному навантаженні PDF (Russian)
N. V. Mayborodina, V. F. Meish 188-194
Динамічна поведінка двошарових циліндричних оболонок в грунтовому середовищі при нестаціонарних навантаженнях PDF
V. F. Meish, Yu. А. Meish 195-201
Комп'ютерний аналіз процесів адгезійного руху PDF (Russian)
A. I. Mikhalchuk, V. I. Kuzmenko 202-210
Вплив стороннього струму на напружено-деформівний стан гнучких кільцевих пластин змінної жорсткості PDF (Russian)
M. V. Narolskyi 211-218
Oсобливості розрахунку оболонок з технологічними недосконалостями модифікованим методом продовження по параметру PDF (Russian)
V. I. Olevs’kyy 219-225
Про застосування забивки свердловинного заряду iз криволінійною поверхнею PDF
N. S. Remez, T. V. Hlevnjuk, S. A. Krajchuk 226-232
Чисельне моделювання взаємодії сейсмовибухової хвилі з основою охоронної споруди PDF
N. S. Remez, Y. S. Yashchenko 233-238
Нестаціонарне деформування пружного середовища під дією змінного внутрішнього навантаження PDF (Russian)
V. N. Sapegin 239-245
Ітераційний метод ідентифікації тріщини на границі поділу двох матеріалів PDF (Russian)
D. V. Tereschenko, V. V. Loboda 246-253
Непружна деформація багатошарового матеріалу при розтягуванні уздовж його шарів PDF (Russian)
V. I. Fedenko 254-260
Динамічні дії сейсмовибухових хвиль на стійкість грунтових укосів PDF
T. V. Hlevnjuk, V. V. Boiko, O. N. Chalaja 261-267
До проблеми стійкості межі розділу в багатошарових тілах PDF (Russian)
V. N. Сhekhov, E. A. Tkachenko 268-273
Розв’язування плоских статичних задач механіки деформівного твердого тіла за допомогою дискретних моделей, отриманих на основі експериментальних даних PDF (Russian)
A. D. Shamrovsky, Y. A. Lymarenko, D. N. Kolesnik 274-288
Обчислення власних частот та форм коливань вала з лопатями за допомогою дискретної моделі PDF (Russian)
A. D. Shamrovski, V. A. Shevchenko 289-295
Про визначальні рівняння фізично нелінійного ортотропного материалу PDF (Russian)
Yu. N. Shevchenko, A. Z. Galishin 296-305
Опис термов’язкопластичного деформування по траекторіях малой кривизни з врахуванням виду напруженого стану PDF (Russian)
Yu. N. Shevchenko, N. N. Tormakhov 306-313
Теорія дисперсії пружноелектричних хвиль в періодично-неоднорідних кристалічних структурах ромбічної системи PDF (Russian)
M. O. Shul'ga, V. F. Kornienko, I. O. Lastivka, K. V. Medvedev 314-323Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.