№ 16 (2011)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Автоматизація проектування систем калібрів при сортовій прокатці PDF (Russian)
S. A. Aksenov, I. V. Logashina, E. N. Chumachenko 3-8
Граничний стан розтягнутої двошарової пластини, що знаходиться під дією корозії PDF (Russian)
A. N. Alizade 9-16
Чисельний алгоритм рішення двовимірних нестаціонарних задач теорії пружності з застосуванням безсіткових методів PDF (Russian)
O. A. Afanasyeva, A. S. Okonechnikov, G. V. Fedotenkov 17-24
Моделювання тонких оболонок з малого числа односпрямованих шарів на основі просторових теорій волокнистих матеріалів PDF (Russian)
V. М. Аkhundov 25-36
Про накопичення кінетичної енергії еластичними циліндрами PDF (Russian)
V. М. Аkhundov, Т. А. Skripochka 37-42
Циклічна пластичність при термомеханічному навантаженні нарощеного по торцю циліндра з фізично нелінійного матеріалу PDF (Russian)
M. V. Banyas, I. K. Senchenkov, O. P. Cervinko 43-50
Дослідження поведінки тонких прямокутних пластин при ударному навантаженні PDF (Russian)
D. V. Breslavsky, I. V. Naumov, А. V. Onyshchenko 51-59
наближений розв'язок одновимірної задачі зв'язаної термопруж-ньої дифузії для півпростору PDF (Russian)
N. M. Bugaev, A. R. Gachkevych, A. V. Zemskov, D. V. Tarlakovsky 60-68
Дискретно-континуальний алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану оболонок обертання змінної у двох напрям-ках жорсткості PDF
P. І. Bulakaev, A. P. Dzujba, І. А. Safronova 69-78
Алгоритм оптимального проектування кільцевих пластин за оцінкою кінцевого стану з урахуванням впливу агресивного середовища PDF
О. G. Vasylenko, А. P. Dzjuba 79-85
Особливості коливань лопаткового апарату турбомашин з використанням нових матеріалів PDF (Russian)
Yu. S. Vorobyov, M. A. Chugay 86-92
Проекційно-ітераційні схеми в задачах рівноваги пружних пластин з трикутним включенням PDF (Russian)
E. L. Hart, K. O. Nizhnichenko 93-100
Гібридні асимптотичні методи в задачах нелінійної динаміки меха-нічних систем із змінними параметрами PDF (Russian)
V. Z. Gristchak 101-106
Моделювання силового контакту при нетороїдальних поверхнях жолобів кулькових підшипників PDF (Russian)
S. S. Gutyrya, Yu. M. Khomiak 107-112
До визначення тривалої міцності матеріалів з урахуванням накопичення пошкоджень PDF (Russian)
J. A. Jamalov 113-119
Граничний стан пористого матеріалу при температурному впливі PDF (Russian)
N. D. Jafarov 120-126
Втрата стійкості циліндричної оболонки, посиленої поперечною системою ребер і заповненою середовищем PDF (Russian)
R. A. Iskenderov, F. S. Latifov 127-133
Вільні коливання підкріплених ребрами конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок PDF (Russian)
A. S. Kairov, O. I. Vlasov 134-140
Напружений стан пластини при її закритичному стисканні в одному напрямку PDF (Russian)
L. I. Korostylev, A. N. Nigreev 141-150
Вплив підкріплення на власні частоти прямокутних в плані пологих циліндричних оболонок на пружній основі PDF (Russian)
V. D. Kubenko, P. Z. Lugovy, M. Ya. Prokopenko 151-156
Рішення нестаціонарної контактної задачі для сферичної оболонки та пружного півпростору на довільному етапі взаємодії PDF (Russian)
V. D. Kubenko, E. I. Starovoitov, E. Y. Mikhailova 157-163
Вплив урахування нелінійної пружності матеріалу заповнювача при вісесиметричному вигині круглих тришарових пластин PDF (Russian)
A. V. Kudin, Yu. N. Tamurov 164-169
Багатокритеріальні ітераційні методи оптимізації задач нелінійного програмування з упорядкованим розміщенням точок на поверхні розв’язків PDF
V. Y. Kutkovetsky, M. V. Turti 170-179
Чисельне моделювання нестаціонарних коливань тришарових циліндричних оболонок з кусково-однорідним заповнювачем PDF (Russian)
L. A. Latanskaya, V. A. Kairov 180-186
Зниження сколоутворення ріжучих лез твердосплавних інструментів в умовах переривчастого різання PDF (Russian)
О. А. Moskalov 187-193
Застосування методу Kолосова - Mусхелішвілі до задач руйнування гірничих порід PDF
A. V. Ovsienko, S. P. Shvydka, V. G. Scherba 194-199
Eкспериментальне дослідження форм закритичного хвилеутворення поздовжньо-стиснутих циліндричних оболонок з технологічними недосконалостями PDF (Russian)
V. I. Olevs’kyy 200-206
Кінематичний стан конічної оболонки літального апарату з зосередженою масою при динамічному зовнішньому тиску PDF
V. I. Pozhuyev, D. V. Gristchak 207-215
Розв’язання крайової задачі про коливання поздовжнього зсуву циліндричного тіла з тунельним дефектом шляхом суперпозиції розривних розв’язків PDF
V. G. Popov, O. I. Kirillova 216-231
Аналіз зміцнення поверхневого шару із застосуванням розв’язку контактної задачі PDF
A. G. Popovich, V. G. Shevchenko 232-239
Числове дослідження контактної взаємодії двох тіл з виїмкою методом декомпозиції області PDF
I. I. Prokopyshyn, R. M. Martynyak 240-251
Спосіб голографічної діагностики характеристик руйнування неоднорідних тонкостінних структур PDF (Russian)
Yu. М. Selivanov 252-258
Мінімізація маси шаруватих композитних пластин при імпульсному навантаженні PDF (Russian)
N. V. Smetankina, V. A. Smetankin 259-265
Нелінійна ангармонічна взаємодія двох осесиметричних поздовжньо-зсувних хвиль у закріпленому циліндрі PDF (Russian)
V. I. Storozhev, A. V. Yelagin 266-272
Моделювання утворення регулярних мікрорельєфів імпульсними методами PDF (Russian)
S. L. Stoyan, N. N. Ivahnenko, A. V. Ivanov 273-278
Математична модель безексцентриситетної гідродинамічної опори ковзання при різних формах мастильного шару PDF (Russian)
I. D. Shevchenko, N. N. Ivahnenko, D. V. Rukavishnikov 279-285
Оцінка напружено-деформованого стану сферопластіков, викликаного кристалізацією поглиненої води PDF (Russian)
T. A. Yuresko 286-293
Нелінійні поздожні коливання стержня, що знаходиться на пружній основі PDF (Russian)
M. O. Yusifov 294-302
Мінімізація прогинів круглої електропружньої біморфної пластини при імпульсному навантаженні PDF (Russian)
I. V. Yanchevskiy 303-313
Використання ампліфікаторів для ефективного контролю споруд, що піддаються землетрусам PDF (English)
Y. Ribakov, G. Agranovich 314-321Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.