№ 24 (2015)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Прогноз уразливості тонкостінних систем при аварійних впливах PDF (Russian)
N. I. Obodan, V. J. Adlucky, V. А. Gromov 5-17
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТІЛ PDF (Russian) PDF
О. І. Bezverkhyi, L. O. Grigor’eva 5-17
ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ТОНКОСТІННОЇ ОБОЛОНКИ НЕКРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ МЕТОДОМ СТРОБОГОЛОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ PDF
V. D. Budak, A. Ya. Grigorenko, M. Yu. Borisenko, A. P. Prigoda, O. V. Boychuk 18-25
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТ І ФОРМ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ З ПРИЄДИНАНИМИ ТВЕРДИМИ ТІЛАМИ PDF (Russian)
О. І. Власов, О. С. Каіров 26-34
ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОКУТНИМ ОТВОРОМ, ПІДКРІПЛЕНИМ ТРИКУТНИМИ НАКЛАДКАМИ PDF (Russian)
E. L. Hart, S. V. Panchenko 35-47
КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОПРУЖНИХ ХВИЛЬ У НЕОДНОРІДНИХ ПОРОЖНИСТИХ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ЦИЛІНДРАХ PDF (Russian)
A. Ya. Grigorenko, I. A. Loza, O. A. Avramenko 48-57
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОЧКОВИХ СИЛОВИХ ВПЛИВІВ У ТОНКОСТІННИХ СИСТЕМАХ PDF (Russian)
N. A. Guk, N. I. Stepanova 58-72
НАВАНТАЖЕННІСТЬ, ТОЧНІСТЬ І ВІБРОАКТИВНІСТЬ КОЛІСНИХ РЕДУКТОРІВ PDF
S. S. Gutyrya, V. P. Yaglinsky, A. N. Chanchin 73-84
ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНО ГОФРОВАНИХ СТЕЖНІВ З АМПЛІТУДНОЮ ГРАДІЄНТНІСТЮ ПРИ ПОВЗДОВЖНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ PDF (Russian)
A. А. Diskovsky, I. V. Pasechnik, P. G. Khoroshmanenko 85-95
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕТОДУ ПРИСКОРЕНИХ РЕСУРСНИХ ВИПРОБУВАНЬ PDF (Russian)
N. N. Ivashchenko, D. V. Rukavishnikov, V. A. Gayvoronskiy, A. S. Olshanovsky 96-104
ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ КОНСТРУКТИВНО НЕОДНОРІДНИХ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН PDF (Russian)
A. S. Kairov, S. A. Morgun, S. N. Anastasenko 105-113
ВПЛИВ ПІДКРІПЛЮЮЧИХ РЕБЕР НА ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК PDF (Russian)
V. A. Kairov 114-122
ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПОСИЛЕНОЇ ПОПЕРЕЧНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР АНІЗОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ІЗ СКЛОПЛАСТИКУ З ПРОТІКАЮЧОЮ РІДИНОЮ PDF (Russian)
F. S. Latifov, R. A. Iskanderov, Sh. Sh. Alyev 123-133
ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПОСИЛЕНОЇ ПОЗДОВЖНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР І НАВАНТАЖЕНОЇ ОСЬОВИМ СТИСКАЮЧИМИ СИЛАМИ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРОТІКАЮЧОЮ РІДИНОЮ PDF (Russian)
F. S. Latifov, R. A. Iskanderov, Z. M. Guliyeva 134-144
ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ТОКАРНИХ РІЗЦІВ ЗІ ЗМІННИМИ ПЛАСТИНАМИ PDF (Russian)
A. A. Limar, A. S. Kairov 145-151
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF (Russian)
P. Z. Lugovoy, Yu. V. Skosarenko 152-163
НЕСТАЦІОНАРНЕ ТЕРМОПРУЖНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ТІЛА, СПРИЧИНЕНЕ ДІЄЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ PDF (Russian)
Y. V. Mastinovsky 164-174
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА ЗА КРИТЕРІЯМИ МОБІЛЬНОСТІ ТА ШВИДКОДІЇ PDF
A. S. Obaydi 175-184
ПРОГНОЗ УРАЗЛИВОСТІ ТОНКОСТІННИХ СИСТЕМ ПРИ АВАРІЙНИХ ВПЛИВАХ PDF (Russian)
N. I. Obodan, J. V. Adlucky, V. A. Gromov 185-196
ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЛОСКИХ ТІЛ PDF (Russian)
N. I. Obodan, T. A. Zaytseva, O. D. Frydman 197-207
ВІДБИТТЯ ХВИЛЬ ЗСУВУ ВІД ВІЛЬНОЇ НАХИЛЕНОЇ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПІВШАРУ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ PDF (Russian)
M. N. Pacheva 208-219
ОБЧИСЛЕННЯ ОБ'ЄМУ КІСТКОВО-МОЗКОВОГО КАНАЛУ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК ЗА ДОПОМОГОЮ ТОЧКОВОГО МЕТОДУ PDF (Russian)
O. V. Pogrebnoy 220-231
КРИТЕРІЇ СТІЙКОСТІ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАПІЗНЮВАННЯМ
S. Yu. Poslavskii 232-248
ВПЛИВ ГНУЧКОГО ПОКРИТТЯ НА МІЦНІСТЬ ПОЛОГОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ PDF
І. P. Shatsky, M. V. Makoviichuk, A. B. Shcherbii 248-257
АНАЛІЗ ЗОН ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ ДЛЯ МІЖФАЗНОЇ ТРІЩИНИ У ПОЛІ ЗСУВНИХ НАПРУЖЕНЬ PDF
A. E. Sheveleva 258-266
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЮ ЗВ’ЯЗНОСТІ КОЛИВАНЬ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА PDF
V. P. Yaglinsky, A. S. Obaydi, G. V. Kozeratsky 267-275
ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ В П’ЄЗОКЕРАМІЦІ: ЇХ ВИМІРЮВАННЯ І ВРАХУВАННЯ PDF (English)
O. I. Bezverkhyi, L. P. Zinchuk, V. L. Karlash 276-285
КОЛИВАННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТА З ПРИЄДНАНИМ ДИНАМІЧНИМ АБСОРБЕРОМ ТА ПЕРІОДИЧНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ДЕМПФУВАННЯ ПОБЛИЗУ ЗБУРЕНОЇ ПОВЕРХНІ PDF (English)
D. D. Gristchak 286-294
КОЛИВАННЯ НЕОДНОРІДНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ, ПОСИЛЕНОЇ ПЕРЕХРЕСНИМИ СИСТЕМАМИ РЕБЕР, СУМІСНІ З СЕРЕДОВИЩЕМ PDF (English)
F. S. Latifov, R. A. Iskenderov, E. N. Khalilova 295-304Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.