№ 28 (2018)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

УДК 539.3
П78
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій:
зб. наук. праць / редкол.: А. П. Дзюба (відп. ред.) та ін. − Дніпро: Ліра, 2018.
– Вип. 28. – 272 с. Укр., рос. та англ. мовами.
Наведені нові результати теоретичних, числових і експериментальних
досліджень в галузі механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності
та оптимального проектування механічних систем і конструкцій. Розглянуті
проблеми розробки математичних моделей, методів та числових алгоритмів,
теоретичного обґрунтування розрахункових, технологічних і проектних рішень
та їх застосування до розв’язування прикладних задач.
Для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як
навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для
магістрів і студентів старших курсів.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст
Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.