№ 25 (2016)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

УДК 539.3

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / редкол.: А. П. Дзюба (відп. ред.) та ін. − Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – Вип. 25. – 236 с. Укр., рос. та англ. мовами.

Наведені нові результати теоретичних, числових і експериментальних
досліджень в галузі механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності та оптимального проектування механічних систем і конструкцій. Розглянуті проблеми розробки математичних моделей, методів та числових алгоритмів, теоретичного обґрунтування розрахункових, технологічних і проектних рішень та їх застосування до розв’язування прикладних задач.

Для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як
навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ПОШИРЕННЯ НОРМАЛЬНИХ ХВИЛЬ У ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОМУ СТИСЛИВОМУ ПРУЖНОМУ ШАРІ, ЯКИЙ ВЗАЄМОДІЄ З ШАРОМ В'ЯЗКОЇ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ PDF
О. М. Багно 5-17
ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ПРИТЯЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ В СЛУЧАЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА
Ю. Н. Базилевич, И. А. Костюшко 18-26Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.