№ 23 (2014)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Структурно ймовірнісне моделювання втомного руйнування п’єзокерамічних перетворювачів енергії при циклічному навантаженні PDF
D. V. Babich, A. I. Bezverhyi, T. I. Dorodnykh 5-26
Хвильовий процес у стисливому пружному шарі, що взаємодіє з шаром в'язкої рідини PDF
O. M. Bagno 27-39
Моделювання проектування шарнирно-стержневих систем мінімальної ваги в умовах нечіткої інформації PDF (Russian)
V. A. Baranenko, S. N. Chaplygina 40-51
Ізотропна пластина з теплопроникним розрізом при дії температурних градієнтів, що призводять до згину PDF (Russian)
N. S. Bondarenko 52-63
Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п'єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні PDF
Y. O. Zhuk, L. Y. Vasiljeva 64-74
Стійкість тришарових циліндричних оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем при осьовому стисканні PDF
O. V. Kudin 75-84
Cкінченно-елементне моделювання стану стегнової кістки при переломах проксимального відділу, що фіксується різними конструкціями PDF (Russian)
E. V. Levadniy, A. P. Dzyuba 85-95
Гармонічні коливання п’єзоелектричної кільцевої пластини з азимутальними розрізами електродів PDF
V. V. Levchenko, I. O. Lastivka, U. B. Evseichik 96-104
Динаміка резонансного грохота з асиметричними коливаннями PDF (Russian)
E. A. Logvinenko, D. A. Dudchenko, S. A. Nikolin 105-114
Розв’язок задач динамічної поведінки підкріплених циліндричних оболонок (конструктивно-ортотропна модель) при нестаціонарних навантаженнях PDF (Russian)
P. Z. Lugovoy, V. F. Meish, Yu. A. Meish 115-123
Чисельний розв’язок задачі про динамічну взаємодію неоднорідних циліндричних оболонок з пружним ґрунтовим середовищем PDF (Russian)
P. Z. Lugovoy, V. F. Meish, Yu. A. Meish 124-134
Вплив пружної основи на власні частоти ребристої циліндричної оболонки PDF (Russian)
P. Z. Lugovoy, N. Ya. Prokopenko 135-146
Напружено-деформований стан двоклинової системи за умов плоскої задачі теорії пружності PDF
M. I. Makhorkin 147-155
Стійкість циліндричних оболонок при дії дотичних навантажень, прикладених по частині торця PDF (Russian)
N. I. Obodan, V. J. Adlucky, G. M. Gavelja 156-170
Закритична поведінка та розгалуження розв’язків нелінійної крайової задачі теорії оболонок для циліндричної оболонки, ослабленої вертикальним розрізом PDF (Russian)
N. I. Obodan, V. A. Gromov 171-179
Поля тиску та градієнтів тиску в планетарних вихорах PDF
V. I. Perehrest, N. N. Osypchuk 180-196
Методика дослідження пружно-пластичного стану некругових циліндричних оболонок з криволінійним отвором PDF
O. V. Pigol, E. A. Storozhuk 197-206
Оцінка напружено-деформованого стану і несучої здатності просторових тіл з початковими тріщинами в умовах термосилового навантаження PDF
S. O. Piskunov, O. I. Gulyar, О. О. Shkryl 207-218
Алгоритм визначення частоти і початкової фази смуг голографічної інтерферограми PDF (Russian)
V. F. Rozhkovskij, N. V. Sagan 219-229
Розвиток методології голографічного дослідження нестаціонарних коливань тонкостінних конструкцій PDF
Yu. M. Selivanov 230-241
Чисельно-аналітичний аналіз дугової тріщини в однорідному матеріалі PDF
К. О. Tulin, V. V. Loboda 242-251
Дослідження смуги локалізації пластичної деформації на інтерфейсі між двома матеріалами при поздовжньому зсуві PDF (Russian)
Yu. A. Chernyakov, A. E. Sheveleva 252-262
Дискретна модель плоского елемента скінченних розмірів для ортотропного середовища PDF
A. D. Shamrovsky, T. A. Miniailo 263-272
Керування вісесиметричними коливаннями п’єзоперетворювача у вигляді пологої сферичної оболонки PDF
I. V. Yanchevsky 273-288Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.