№ 22 (2014)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Чисельний аналіз нелінійних нормальних форм змушених крутильних коливань механічних систем з кусково-лінійними пружними характеристиками PDF (Russian)
K. V. Avramov, B. V. Uspensky 5-19
Неоднозначність критичних навантажень при циклічному стисненні прямокутних пластин із пошкоджуваних матеріалів PDF (Russian)
D. V. Babich, T. I. Dorodnykh 20-37
Експериментальне дослідження впливу пошкоджень кутів контуру квадратного отвору на міцність циліндричної оболонки при осьовому розтязі PDF (Russian)
O. V. Bielova, A. P. Dzyuba 38-46
Про підвищення зносостійкості колес локомотивного транспорту PDF (Russian)
V. F. Gankevich, А. А. Titov, L. A. Yakubovich, V. J. Kiba 47-56
Комп’ютерне моделювання поведінки пологої оболонки з круговими отворами при розтягу PDF
E. L. Hart, K. O. Vasilevsky 57-66
Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента PDF
S. N. Grebenyuk, A. A. Bova 67-79
Аналітичне дослідження електродованої тріщини в п’єзоелектричному біматеріалі PDF
А. А. Grynevych, P. Y. Knysh, V. V. Loboda 80-95
Поширення пружних плоских хвиль у волокнисто-армованому композитному матеріалі PDF (Russian)
V. V. Danishevs’kyy, I. A. Kushnierov 96-104
Оптимальне проектування функціонально-градієнтно гофрованих стержнів при поздовжній деформації для гофра з кроковою градієнтністю PDF (Russian)
A. А. Diskovsky, I. V. Pasechnik, P. G. Khoroshmanenko 105-117
Про опір руху в’язкопружної навантаженої стрічки по роликоопорам стрічкового конвеєра PDF (Russian)
R. V. Kiriya 118-134
Нелінійні нормальні форми коливань у неідеальній системі з маятниковим гасителем коливань PDF (Russian)
A. A. Klimenko, Yu. V. Mikhlin 135-154
До розрахунку вимушених коливань поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях PDF (Russian)
V. F. Meish, N. P. Kepenach 155-168
Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження PDF (Russian)
V. F. Meish, Yu. A. Meish, V. M. Melnik 169-181
Стаціонарна деформація конструкції виду пластина–складовий шар з пружними зв’язками PDF (Russian)
O. M. Мikhaylutsa, L. M. Yegarmina, S. O. Yakovleva 182-191
Експериментально-теоретичне дослідження поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з областю розшарування PDF (Russian)
N. I. Obodan, E. F. Prokopalo, V. A. Gromov 192-207
Знаходження осi кiстко-мозкового каналу трубчастих кiсток за даними мультиспiральноï комп'ютерноï томографiï PDF (Russian)
O. V. Pogrebnoy 208-221
Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну PDF
V. S. Popovych, V. V. Yanishevskyi 222-239
До дослідження згасаючіх коливань оболонок з використанням комбінованих голографічних інтерферограм
Yu. M. Selivanov 240-249
Обчислювальні методи у нестаціонарних задачах теорії термопластичності PDF (Russian)
Yu. N. Shevchenko, P. A. Steblyanko, A. D. Petrov 250-264
Зв’язана задача взаємодії пружно-пластичного тіла та рідини високого тиску PDF
K. I. Shumelchyk, V. I. Kuzmenko 265-280
Чисельне інтегрування рівнянь теорії повзучості, яка враховує мікродеформації PDF (English)
I. S. Onischenko, Yu. A. Chernyakov, V. P. Shneider 281-293Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.