№ 21 (2013)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Про вплив викривлення осі на напружений стан трансверсально-ізотропних тороїдальних оболонок змінної товщини PDF (Russian)
O. A. Avramenko, Yu. A. Avramenko 5-17
Вплив граничних умов на характер нелінійного деформування циліндричних оболонок при неоднорідному зовнішньому тиску PDF (Russian)
V. J. Adlucky, G. M. Gavelja, V. A. Gromov 18-29
Вимушені коливання обпертої в шести точках контуру круглої пластинки в фізично нелінійній постановці
K. A. Aliyev, G. N. Bayramov 30-35
Про умови міцності стиснутого стержня складеного перерізу з початковими недосконалостями PDF (Russian)
No Bakht Bakhtiyar 36-44
Стійкість циліндричних оболонок з круговими вирізами при поперечному згині PDF (Russian)
O. V. Bielova, E. F. Prokopalo 45-56
Аналіз напруженого стану на продовженні тріщини, що розташована в тонкому прошарку ізотропного композиту PDF
О. I. Voloshko 57-67
Умови існування кратних коренів характеристичних рівнянь для двовимірних динамічних задач PDF PDF (Russian)
Yu. P. Glukhov 68-82
Обернена задача визначення функції зміни товщини тонкостінної оболонки при заданій формі деформації PDF (Russian)
N. A. Guk 83-92
Розрахунок і оптімальне проектування гофрованих стержнів методом осереднення PDF (Russian)
A. A. Diskovsky 93-101
Нелінійні параметричні коливання ребристої циліндричної панелі, що контактує з середовищем PDF (Russian)
R. A. Iskenderov, J. N. Mamedov, M. M. Taran 102-113
Спряжені напрямки в задачах на власні значення симетричних матриць PDF (Russian)
A. I. Kosolap, A. C. Peretyatko 114-122
Чисельне дослідження нелінійного деформування багатошарових оболонок при нестаціонарному навантаженні PDF (Russian)
L. A. Latanskaya, V. A. Kairov 123-131
Коливання поперечно підкріплених ортотропних циліндричних оболонок з протікаючою рідиною в пружному середовищі PDF (English)
F. S. Latifov, R. A. Iskenderov, S. B. Mikailov 132-139
Дослідження ґалопування резонансного грохота з асиметричними коливаннями PDF (Russian)
E. A. Logvinenko, V. B. Silich-Balgabaeva 140-148
Чисельно-аналітичне оцінювання кінетики росту корозійно-втомних тріщин у стінках трубопроводів PDF
V. S. Luzhetskyy, O. M. Lepak 149-156
Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу під дією нестаціонарних навантажень PDF (Russian)
V. F. Meish, N. P. Kepenach 157-166
Осесиметричні коливання циліндричних оболонок змінної товщини під дією нестаціонарного навантаження PDF (Russian)
V. F. Meish, Т. V. Shypitsyna 167-177
Вигин балки Тимошенко на пружній основі під дією зосередженої сили PDF (Russian)
S. V. Meleshko 178-191
Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини PDF
M. M. Nikolishin, V. K. Opanasovych, L. R. Kurotchyn, N. S. Slobodyan 192-200
Вплив змінного модуля пружності на нелінійне деформування циліндричної оболонки PDF (Russian)
N. I. Obodan, G. M. Gavelya, M. J. Kiseleov 201-2011
Чисельне дослідження мікроструктурних перетворень та напруженого стану півпростору при термомеханічному навантаженні PDF
N. D. Oksenchuk, E. V. Dolja 212-220
Чисельне моделювання напружено-деформованого і мікроструктурного стану валка гарячої прокатки в процесі багатошарової наплавки та эксплуатації PDF (Russian)
I. K. Senchenkov, O. P. Chervinko, I. A. Ryabtsev 221-230
Осколкова дія на промислові будівлі при аварійних вибухах PDF (Russian)
E. W. Tolok 231-239
Нелінійні нормальні форми коливань кусково-лінійних систем з великою кількістю ступенів свободи PDF (Russian)
B. V. Uspensky, K. V. Avramov 240-252
Втомне термічне руйнування в’язкопружної шаруватої прямокутної призми при гармонічному навантаженні PDF (Russian)
О. P. Chervinko, Е. V. Dolya, N. S. Yakimenko 253-263
Про контактну модель дугової тріщини PDF
A. E. Sheveleva, К. О. Tulin, V. V. Loboda 264-281
Власні частоти і форми пружноелектричних коливань кільцевих п’єзокерамічних пластин PDF
N. A. Shul’ga, V. V. Levchenko, O. I. Mаkievskiy 282-291
Вплив форми початкового дефекту на втомну довговічність ролика машин безперервного лиття заготовок PDF
O. P. Yasniy 292-302Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.