№ 20 (2012)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Міжфазні тріщина та включення в умовах гладкого контакту у неоднорідній анізотропній площині PDF
K. N. Arkhipenko, O. F. Kryviy 3-9
Узагальнення паралельно з'єднаних моделей Максвелла з урахуванням наночасток PDF (Russian)
M. S. Aslanov 10-18
Довільний етап нестаціонарної контактної взаємодії сферичної оболонки і пружного на півпростору PDF (Russian)
O. A. Afanasyeva, E. Y. Mikhailova, G. V. Fedotenkov 19-26
Граничний стан стержня при згині в агресивному зовнішньому середовищі PDF (Russian)
M. B. Akhundov, E. M. Mustafayeva, R. V. Mamedov 38-50
Деформаційні характеристики гумокомпозитів зі значними наповненнями нитками кордів PDF (Russian)
V. М. Аkhundov, Т. А. Skripochka 27-37
Модель торцевого нарощування сталевого циліндра з урахуванням впливу фазового складу на пластичні властивості матеріалу PDF (Russian)
M. V. Banyas, A. Yu. Shevchenko, O. P. Cervinko 51-57
Про одну модель оптимального проектування тонкостінної конструкції в умовах нечіткої інформації PDF (Russian)
V. A. Baranenko, I. P. Dulitsa 58-65
Модель механічної поведінки металевих матеріалів в умовах багатоциклової втоми PDF (Russian)
S. A. Bezhenov 66-73
Асимптотичне розділення змінних у задачі пружної дифузії для на півпростору PDF (Russian)
N. M. Bugaev, A. R. Gachkevych, A. V. Zemskov, D. V. Tarlakovsky 74-81
Відносне розсіювання енергії для гістерезисного амплітудно-залежного внутрішнього тертя PDF (Russian)
N. M. Bugaev, A. A. Gorshkov, S. V. Zhigiliy, V. A. Lomovskoy 82-88
Динамічне деформування пологих ортотропних оболонок під дією локальних навантажень PDF (Russian)
O. S. Vetrov 89-96
Застосування проекційно-ітераційного варіанту метода скінченних елементів до дослідження пластини з двома пружними включеннями PDF (Russian)
E. L. Hart, K. O. Nizhnichenko 97-107
Про одну динамічну задачу для шаруватого стисливого напівпростору з початковими напруженнями PDF (Russian)
Yu. P. Glukhov 108-114
Дослідження частково електропроникної тріщини на межі поділу п’єзокераміки та провідника PDF
V. B. Govorukha, T. V. Khodanen 115-122
Порівняльний аналіз ефективності скінченноелементних схем розв’язання контактних задач PDF (Russian)
S. I. Gomenyuk, O. G. Spitsa 123-129
Визначення напружено-деформованого стану конструкцій із пористих матеріалів в умовах нелінійного деформування PDF
S. N. Grebenyuk, V. Z. Yuriechko 130-136
Неосесиметричні електропружні хвилі у порожнистих п’єзокерамічних циліндрах з функціонально градієнтного матеріалу, поляризованого в осьовому напрямі PDF (Russian)
A. Ya. Grigorenko, I. A. Loza 137-144
Визначення жорсткості опорного контура відкритих оболонок методом обернених задач PDF (Russian)
N. A. Guk, N. I. Obodan 145-152
Зміна об'єму порожнистого тіла обертання при корозії PDF (Russian)
N. D. Jafarov 153-161
Комп’ютерне моделювання корозійного ураження кільцевих пластин при поперечному навантаженні PDF
A. P. Dzjuba, E. G. Vasilenko, A. A. Dzjuba 162-169
Динаміка вібраційного накатування PDF (Russian)
N. N. Ivakhnenko, I. K. Slusarenko 170-175
Дослідження власних коливань лопаток газотурбінного двигуна методом динамічних суперелементів PDF (Russian)
A. S. Kairov, S. A. Morgun 176-182
Гармонічні коливання поздовжнього зсуву нескінченного циліндра довільного перерізу з системою тунельних тріщин PDF
O. I. Kirillova, V. G. Popov 183-191
Інтегральне рівняння Вольтерра другого роду в задачах динаміки полярно-ортотропних дисків змінної товщини PDF (Russian)
V. V. Korolevich 192-199
Розрахунок шаруватих анізотропних оболонок у тривимірній постановці на основі методу відлікових поверхонь PDF (Russian)
G. M. Kulikov, S. V. Plotnikova 200-207
Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок несиметричної структури PDF (Russian)
L. V. Kurpa, N. A. Budnikov 208-216
Порівняльний аналіз і чисельне дослідження збіжності МСЕ і МССЕ при різних апроксимаціях переміщення PDF (Russian)
V. V. Lavrik 217-222
Визначення показників звукоізоляція одновимірного трьохшаровий пластини PDF (Russian)
N. A. Lokteva, V. N. Paimushin, D. V. Tarlakovsky 223-131
Експериментальне моделювання деформованого стану навколо поперечного перетину циліндричного шпура при його статичному навантаженні PDF
P. Z. Lugovyy, К. К. Тkashuk, Т. V. Grebeniuk 232-237
До розв’язку задач про взаємодію циліндричної оболонки з ґрунтовим трикомпонентним нелінійним середовищем періодичної структури при нестаціонарному навантаженні PDF (Russian)
V. F. Meish, Yu. А. Meish 238-244
Динамічна поведіка поздовжньо підкріплених циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом при нестаціонарних навантаженнях PDF (Russian)
V. F. Meish, Yu. А. Meish, N. P. Kepenach 245-252
Розв’язання першої вісесиметричної термопружної крайової задачі для трансверсально-ізотропного півпростору зі сфероїдальною порожниною PDF (Russian)
A. G. Nikolaev, Y. M. Orlov 253-259
Рішення тривимірної задачі термопружності в ультрасферичних поліномах PDF (Russian)
O. S. Novikova 260-266
Чисельне дослідження мікроструктурних перетворень та напруженого стану півпростору при термомеханічному навантаженні С. 267-273 PDF
N. D. Oksenchuk, E. V. Dolja 267-273
Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів PDF
V. K. Opanasovych, M. S. Slobodyan, V. J. Bedriy 274-280
Напружений стан навколо крайового включення при гармонічних коливаннях поздовжнього зсуву PDF
V. G. Popov 281-291
Стійкість циліндричних оболонок, послаблених круговими отворами при осьовому стиску PDF (Russian)
E. F. Prokopalo, M. A. Saverskaya 292-299
Використання символічного методу і точного розв’язку гармонічного рівняння при побудові розв’язків задач Фламана і Черутті PDF (Russian)
I. I. Sabo, V. O. Tolok 300-307
Оцінка залишкового ресурсу елементів металоконструкцій з врахуванням локальної повзучості PDF
V. R. Skalsky, O. Ye. Andreykiv, Yu. Ya. Matviyiv, T. A. Kradinova 308-314
Вплив типу крайових умов на рівні других гармонік осесиметричних нормальних хвиль кручення в циліндрі PDF (Russian)
V. I. Storozhev, A. V. Yelagin 315-323
Антиплоска деформація зосередженими чинниками анізотропних тіл із тонкими неоднорідностями PDF
H. T. Sulym, Ia. M. Pasternak, N. P. Oliyarnyk 324-333
Динамічна реакція порожнистого циліндра на ударне осесиметричне навантаження PDF
H. T. Sulym, I. M. Turchyn, V. O. Kolodiy 334-342
Усереднення магнітних властивостей пористих феромагнітних волокнистих композитів PDF
L. А. Fil'shtinskii, Yu. V. Shramko, Y. V. Sirenko 343-349
Усереднення магнітних властивостей пористих феромагнітних волокнистих композитів PDF
L. А. Fil'shtinskii, Yu. V. Shramko, Y. V. Sirenko 343-349
Локальне порушення контакту двох півбезмежних тіл, зумовлене змінним поверхневим термопоором PDF
K. А. Chumak, R. M. Martynyak 350-356
Взаємодія деформівних тіл, що рухаються PDF (Russian)
S. S. Sherbakov 357-364Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.