№ 19 (2012)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Пружні коливання двошарової пластини з вільною від зусиль верхньою та затисненою нижньою плоскими гранями PDF (Russian)
E. V. Altukhov, E. V. Simbratovich, M. V. Fomenko 3-9
Просторове моделювання процесу підростання тріщини на основі числового розв’язування PDF
V. R. Bogdanov, G. T. Sulym 10-19
Вплив теплообміну на збурене температурне поле в анізотропній пластині з теплоізольованим розрізом PDF (Russian)
N. S. Bondarenko, A. S. Goltsev 20-26
Друга основна задача для нескінченного пружного клина PDF (Russian)
N. D. Vaysfel’d, G. Ya. Popov, V. V. Reut 27-33
Нестаціонарні процеси в електромагнітопружній напівплощині під дією поверхневих збурень PDF (Russian)
V. A. Vestyak, D. V. Tarlakovsky, R. F. Terleckiy 34-40
Зв’язані контактні задачі механіки деформівного тіла PDF
Yu. E. Vlasenko, V. I. Kuzmenko, K. I. Shumelchyk 41-47
Особливості коливань монокристалічних лопаток сучасних газотурбинних двигунів PDF (Russian)
Yu. S. Vorobyov, M. A. Chugay, S. B. Kulishov, A. N. Skritskij, K. Iu. Dyakonenko 48-53
Аналіз напружено-деформованого стану пластинчатих армованих елементів баштових споруд з отворами PDF (Russian)
E. L. Hart, Y. V. Gritsuk, V. S. Hudramovich, V. M. Levin, S. A. Ryabokon’, E. V. Samarska 54-64
Оболонки обертання, частково заповнені рідиною, при сейсмічних та імпульсних навантаженнях PDF (Russian)
V. I. Gnitko, U. E. Ogorodnyk, V. V. Naumenko, E. A. Strelnikova 65-72
Про вплив поперечних зсувів на розрахунок власних частот коливань оболонок середньої товщини PDF (Russian)
A. Ya. Grigorenko, A. Yu. Parkhomenko 73-79
Про ефективність гібридних асимптотичних методів у прикладних задачах математичної фізики PDF (Russian)
V. Z. Gristchak 80-88
Механіка пружного згинання бурильної колони у надглибокій криволінійній свердловині PDF (Russian)
V. I. Gulyayev, E. N. Andrusenko 89-95
Математичне моделювання аеродинаміки вертикально-осьової вітроенергетичної установки з роторами Дар’є та Савоніуса PDF (Russian)
V. O. Dzenzerskiy, S. V. Tarasov, D. O. Redchyts’, N. M. Khachapuridze 96-111
Напружений стан оболонки двоякої кривини з тріщиною при згинальному навантаженні PDF
K. М. Dovbnya, J. V. Grigorchuk 112-116
Деякі узагальнення щодо визначення найважливіших експлуатаційних характеристик ресор вантажних автомобілів PDF
O. S. Dubytskyi 117-125
Коливання циліндричної оболонки в потоці рідини або газу PDF (Russian)
Yu. M. Dudzinsky, A. A. Bondar, A. V. Zhukova 126-134
Дослідження термов’язкопружного стану кусково-однорідної анізотропної пластини PDF (Russian)
S. A. Каloerov, O. A. Petrenko 135-145
Управління деформацією межі півпростору з наноплівкою при нагріванні її в круговій області PDF
H. S. Кit, V. А. Halazyuк, O. V. Popil 146-152
Обернена контактна задача проектування багатошарових тіл PDF
O. V. Kovalenko, V. I. Kuzmenko 153-159
Експериментальне дослідження впливу розташування кругових отворів на стійкість циліндричних оболонок при стисненні PDF (Russian)
A. Р. Kolodyazhnyy, Е. F. Prokopalo 160-171
Методика побудови еквівалентної моделі фюзеляжу гвинтокрила стосовно до розрахунків на міцність методом скінченних елементів PDF (Russian)
A. A. Kosarevsky, R. N. Begun 172-178
Вільні коливання пружних лопатей горизонтально-осьових вітроустановок PDF
I. V. Kuzyo, V. M. Korendiy 179-185
Локальне руйнування в пластині з гнучким пружним підкріпленням PDF
М. М. Kundrat, Ju. V. Меlnik 186-192
Параметричні коливання багатошарових пластин симетричної структури зі складною геометричною формою PDF
L. V. Kurpa, O. S. Mazur, V. V. Tkachenko 193-204
Математичне моделювання динаміки вимушених коливань конструктивно неоднорідних тришарових оболонок обертання PDF (Russian)
L. A. Latanskaya, V. A. Kairov 205-211
Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна PDF
S. A. Levchuk, L. A. Rak, A. A. Hmelnitskiy 212-218
Про динамічну поведінку конічної оболонки змінної товщини на пружній основі PDF (Russian)
V. F. Meish, P. Z. Lugovyy, V. M. Melnik 219-225
Комплексний підхід до досліджень явища земного резонансу гвинтокрилу PDF (Russian)
I. N. Moskalenko 226-232
Аналітичні розрахунки параметрів буровибухових робіт при підготовці гірничої маси на кар’єрах PDF (Russian)
A. V. Ovsienko, S. P. Shvydka, I. A. Kostyushko 233-239
Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів PDF
V. K. Opanasovych, I. S. Zvizlo, M. S. Slobodyan 240-246
Метод збурення виду крайових умов в задачах дослідження вимушених коливань прямокутної пластини PDF
V. A. Pasechnik 247-253
Особливості оцінювання ресурсу технічних систем в умовах високошвидкісного тертя PDF (Russian)
V. G. Pisarenko, E. F. Bokovy 254-260
Експериментальне дослідження стійкості конічних оболонок з круговими отворами PDF
E. F. Prokopalo, O. A. Syvolob 261-270
Вплив мікроструктури зварного з’єднання алюмінієвого сплаву на швидкість поширення втомної тріщини PDF
V. R. Skalsky, I. M. Lyasota 271-278
Оптимальне проектування шаруватих оболонок при імпульсному навантаженні PDF
N. V. Smetankina, V. A. Smetankin 279-285
Коливання тришарової пластини на пружній основі при терморадіаційному ударі PDF (Russian)
E. I. Starovoitov, D. V. Leonenko, H. E. Starovoitova 286-292
До питання про оптимальне проектування конструкцій, що взаємодіють з агресивним середовищем PDF (Russian)
G. V. Filatov 293-300
Динамічна крайова задача термопружності для двовимірного ізотропного середовища PDF
L. А. Fil'shtinskii, Т. А. Kirichok, D. V. Кushnir 301-307
Самозбудження коливань кружляння долота бурильної колони в глибокій свердловині PDF
S. M. Hudoliy, O. I. Borshch, L. V. Shevchuk 308-314
Особливості сучасних дискретних підходів до розв’язування задач прикладної математики PDF (Russian)
A. D. Shamrovsky 315-328
Комп’ютерне моделювання пошкоджуваності системи прижим–ніж–опора у тривимірній постановці PDF (Russian)
S. S. Sсherbakov, N. V. Psyrkov, O. A. Nasan' 329-336Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.