№ 18 (2012)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

Зміст

Статті

Вплив тривалості гомогенізуючої витримки і подальшої деформації на структуру голчастого фериту в будівельних сталях PDF (Russian)
Kh. Asqerov, Kurt Bulent, Karagez Muzaffer, Akel Mustafa 3-11
Моделювання підростання тріщини на основі числового роз’вязку задачі плоского деформованого стану з урахуванням процесу розвантаження PDF (Russian)
V. R. Bogdanov, G. T. Sulym 12-19
Про розвиток δk-моделі на випадок тріщини у п’єзоелектричному тілі скінченних розмірів PDF (Russian)
A. S. Vjun, V. V. Loboda 20-30
Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів для пластин з прямокутними включеннями PDF (Russian)
E. L. Hart, I. A. Barvinov 31-38
Чисельний розв’язок статичної задачі про контакт пружних шорстких тіл при наявності кулонового тертя PDF (Russian)
E. V. Grabko 39-47
Особливості варіаційної моделі у обернених задачах теорії оболонок PDF (Russian)
N. A. Guk, N. I. Obodan 48-56
Аналіз чуттєвості при проектуванні конструкцій із функціонально-градієнтних матеріалів PDF (Russian)
А. A. Diskovsky, E. I. Prud’ko, P. G. Khoroshmanenko 57-70
Особливості фільтрації метану до виробок виїмкової дільниці при різних схемах провітрювання PDF (Russian)
Y. I. Kiyashko, V. V. Krukovskaya 71-78
Керування коливаннями незамкненої сферичної оболонки із електропружного матеріалу PDF (Russian)
P. S. Koval’chuk, I. V. Yanchevskiy 79-90
Математична модель зсуву породного блоку при руйнуванні покрівлі гірничої виробки PDF (Russian)
A. P. Krukovskyi 91-9
Вплив коріолісової сили інерції на динаміку вітроколеса PDF
I. V. Kuzyo, V. M. Korendiy 100-110
Осесиметричні обернені задачі створення деформованого стану PDF (Russian)
V. D. Lamzyuk, T. V. Khitrova 11-119
Експериментальне дослідження впливу суцільного середовища на динамічні характеристики підкріпленої циліндричної оболонки при імпульсному навантаженні PDF (Russian)
P. Z. Lugovyy, V. F. Sivak, K. G. Golovko, N. I. Kritskaya 120-125
Визначення характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості матеріалу труби нафтопроводу PDF
V. S. Luzhetskyy, O. M. Lepak 126-131
Вісесиметричні коливання конічних оболонок змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження PDF (Russian)
V. F. Meish, V. M. Melnik 132-139
Визначення напруженно-деформівного стану точок оболонки, спостережної на частині її поверхні PDF (Russian)
N. I. Obodan, V. A. Gromov 140-147
До дослідження впливу локальних збурень на докритичну поведінку та стійкість поздовжньо-стиснутих циліндричних оболонок PDF (Russian)
І. D. Pavlenko, А. Kh. Shukurov 148-160
Моделювання впливу діелектричного бар'єрного розряду при роботі плазмового актуатора на повітря, що знаходиться у спокої PDF (Russian)
D. O. Redchyts 161-174
Застосування методу cкінченних елементів для побудови поля напрямів в задачі інтерпретації інтерферограм PDF (Russian)
V. F. Rozhkovskij, N. V. Sagan 175-182
Вплив пластичних деформацій на концентрацію напружень в багатозв’язній сферичній оболонці PDF
E. A. Storozhuk, I. S. Chernyshenko, I. B. Rudenko 183-188
Розрахунок термопружного стану елементів несучих конструкцій PDF
А. М. Tonkonozhenko, V. V. Satokin, О. I. Kovch 189-196
Дослідження анізотропії пружних властивостей матеріалів з точки зору існування відокремлених хвиль типу -солітонів PDF
Y. V. Turbal 197-210
Обчислювальні методи у стаціонарних та нестаціонарних задачах теорії термопластичності PDF (Russian)
Yu. N. Shevchenko, P. A. Steblyanko 211-226
Визначення електрорушійної сили пластинчатих п’єзоелектричних перетворювачів при динамічних механічних навантаженнях PDF (Russian)
M. O. Shul’ga 227-234Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.