№ 26 (2017)

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій

УДК 539.3
П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / редкол.: А. П. Дзюба (відп. ред.) та ін. − Дніпро: Ліра, 2017. – Вип. 26. – 196 с. Укр., рос. та англ. мовами.


Наведені нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в галузі механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності
та оптимального проектування механічних систем і конструкцій. Розглянуті проблеми розробки математичних моделей, методів та числових алгоритмів,
теоретичного обґрунтування розрахункових, технологічних і проектних рішень та їх застосування до розв’язування прикладних задач. Для наукових співробітників, інженерів-механіків та аспірантів, а також як навчальний посібник в галузі динаміки, міцності та комп’ютерної механіки для магістрів і студентів старших курсів.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст
Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.