Інформація про автора

Aksenov, S. A., Московский государственный инсти-тут электроники и математики (технический университет) Москва, Російська Федерація
Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.